LEGO konstruktori – vispusīgai personības attīstībai no bērnības

November 9, 2016

legoSabiedrībā ierasts bērnu attīstību un izglītošanu atstāt bērnu dārza vai skolas audzinātājam. Intensīvais dzīves temps bieži nogurdina vecākus, un visbiežāk, kaut arī negribot, viņi aizvien mazāk laika un uzmanību velta savām atvasēm. Tomēr nav vērts aizmirst, ka bērni attīstās arī tad, kad ar viņiem nenodarbojas– pietiek viņus novirzīt piemērotā virzienā un nodrošināt nepieciešamos palīglīdzekļus.

Gandrīz divas pēdējās desmitgades datori un internets ir kļuvuši par neatņemamu ne tikai pieaugušo, bet arī bērnu dzīves daļu. Strauji kļuvušas populāras datorspēles otrā plānā aizstūma grāmatas, puzzles, dažādas mīklas un arī spēlēšanos ar vienaudžiem pagalmā. Tomēr biežāk kļūst dzirdamas vecāku un mediķu bažas ne tikai veselības problēmām , kas sakarā ar to ar laiku parādās, bet arī par dažādiem attīstības traucējumiem, kurus nosaka pārāk mazā uzmanība bērnu izglītībai. Taču kā nodarboties ar bērnu izglītību, ja ir vēlēšanās bērnā izkopt noteiktas rakstura īpašības vai arī nākotnē pielietojamas iemaņas? Bērnu dotību testēšanai Amerikas Savienotajās Valstīs praktiski visiem 4-7 gadu vecuma bērniem jāizpilda dažādi testi, lai tie varētu iekļūt ne tikai privātajās, bet arī valsts skolās. Bērna dotības, atsaucīgumu, aktivitāti un arī intelekta koeficientu nosakošie testi tiek veikti tāpēc, lai „sadalītu“ bērnus dažādās spēju grupās, tādā veidā nodrošinot optimālu izglītības līmeni. Amerikas zinātnieki uzsāka novērot šo testu rezultātus un izdarīja secinājumus, kuri ir aktuāli ne tikai amerikāņiem, bet arī latviešiem. Veiktā pētījuma rezultāti pierādīja, ka bērniem, kuri mājās tika izglītoti un skoloti pēc tradicionālās metodes, bija augstāks novērtējums. Izrādās, ka tieši puzles salikšana un arī spēle ar LEGO konstruktoriem pozitīvi ietekmēja bērnu attīstību arī agrīnajā vecumā. Dažādi avoti apgalvo, ka tieši šo nodarbību laikā tiek aktivizēta tā smadzeņu daļa, kura ir atbildīga par loģiku un orientēšanos telpā. Un kaut gan daudzums bērnu nodarbojās ar dažādām aktivitātēm ārā – brauca ar divriteņiem vai skrejriteņiem, spēlējās ar mājdzīvniekiem vai vienaudžiem – loģikas testu rezultātus tas neietekmēja.

Loģikas attīstība palīdz matemātikas spējām. Kāpēc ir nepieciešams attīstīt loģiku šādā agrajā vecumā? Tieši pirmsskolas vecuma bērni spēj visātrāk apstrādāt lielus daudzumus informācijas un arī saformēt noteiktas iemaņas, kuras tiks stiprinātas visu dzīvi. Spēle ar puzlēm un konstruktoriem ieliek lieliskus pamatus problēmu risināšanas iemaņām, orientācijai telpā un navigācijai, tāpēc tie kam bērnībā patika konstruktora tipa rotaļlietas, labāk orientējās kartēs. Loģiskās domāšana attīstībai arī ir tieša ietekme uz tieksmi pēc eksaktajām zinātnēm. Tika novērots, ka bērniem, kuri spēlējās ar konstruktoriem, vairāk padodas matemātika un fizika. Taču atgriežoties pie agrāk apspriestā bērnu spēju testēšanas ASV, interesanti ir tas, ka minētā gadsimta zēnu testu rezultāti procentuāli bija labāki, nekā meiteņu. Šis fakts tiek pamatots ar to, ka stereotipiski meitenes biežāk tiek mudinātas spēlēties ar lellēm vai mīkstām rotaļlietām, bet zēni tieši tiek mudināti spēlēties ar dažādiem konstruktoriem. Iespējams, šo sakarību dēļ izsenis ir pieņemts, ka tehnoloģiskās zinātnes vairāk piemērotas vīriešiem, nevis sievietēm, bet humanitāras – otrādi. Tātad, ja vēlamies, lai dēlam vai meitai labāk padotos matemātika, bet nākotnē viņi vairāk tiektos izvēlēties tehnoloģiskā virziena zinātnes – vajadzētu nopirkt viņiem LEGO konstruktoru vai citu puzli. Kad bērni pieaugs, tie tikai pateiksies.

Bērna attīstība agrīnā bērnībā. Tomēr loģika un orientācija nav vienīgās iemaņas, kuras jāattīsta no pašas bērnības. Lai pamudinātu bērna iztēli vai radošu domāšanu, vajadzētu akcentēt krāsošanas un zīmēšanas grāmatas. Ja vēlaties paaugstināt bērna spējas uz valodām, vajadzētu ne tikai pastāvīgi ar viņu runāties, bet arī ļaut klausīties kino filmas vai mūziku svešvalodās – tā tiek attīstīti par valodas attīstību atbildīgie smadzeņu centri. Lai uzlabotu bērna atmiņu, vajadzētu pastāvīgi likt tam kaut ko atcerēties. Ja vecāki izlasa bērnam grāmatu, vajadzētu jautāt, ko viņš atceras no noklausītā stāsta. Tā ne tikai tiks aktivizēta bērna atmiņa, bet arī mudinātas sakarīgas runāšanas spējas.

Ar dažādiem konstruktoriem tiek nostiprināta bērna spēja koncentrēties, risināt problēmas, atpazīt iemeslu un seku sakaru. Liela priekšmeta radīšana no mazām detaļām mudina apzināties, ka mazi priekšmeti veido lielu kopumu, un otrādi – viss ir izveidots no sīkām detaļām. Puzzles arī ir lielisks attīstības līdzeklis bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta traucējumi, jo prasa koncentrēšanos. Ja bērnam nav noslieces vienam nodarboties ar šādām aktivitātēm, pieaugušie var palīdzēt, vai tieši – izdomāt noteiktus uzdevumus, kurus jāizpilda mazulim. Teiksim, izdomājot noteiktu no dažādām detaļām izveidotu konstrukciju, palūdziet, lai bērns to atkārtotu. Tā var novērot bērna reakciju uz radušos problēmu un arī tās risināšanas veidiem. Stipra personība tiek attīstīta no bērnības. Bieži pieaugušie, izvērtējot noteiktu savu iemaņu trūkumu, atskatās uz savu bērnību – tieši tajā laika posmā, kad tiek ielikts pamats personības pilnveidošanai, rakstura īpašībām, sociālajām un arī komunikācijas iemaņām. Ir ļoti daudz līdzekļu bērnu attīstībai, pietiek par to interesēties un tam paredzēt laiku. Lai nodrošinātu netraucētu atvases attīstību, vajadzētu mudināt bērnu atrauties no datora, jo tas nedrīkst būt par galveno brīvā laika pavadīšanas veidu – labākajā gadījumā tehnoloģijas var tikt izmantotas kā attīstības palīglīdzeklis. Daži vecāki uzskata, ka viņu bērnu ieinteresēt ar puzzli vai LEGO konstruktoriem nav iespējams. Šādā gadījumā vecākiem vajadzētu sākt spēlēties kopā ar bērniem – tā ne tikai vieglāk var iesaistīt bērnus attīstošā darbībā, bet arī var šo to iemācīties arī pašiem, bet mācīties taču nekad nav par vēlu.