Nokārtojams 95 kods – profesionālas zināšanas praksei

March 11, 2016
Tags:

Kas ir 95 kods? Tā ir Eiropas Savienības direktīva, kas ieviesta, lai varētu paaugstināt profesionālo vadītāju kvalifikāciju un atdalītu profesionālos vadītājus no neprofesionālajiem. Šī direktīva ir attiecināma uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic pārvadājumus.

Comments Off