Zibens aizsardzība tavai mājai

March 6, 2016

zibens aizsaardzībaDaži cilvēki patiesi spēj izbaudīt liela negaisa burvību, tomēr realitātē vairākums jūt uztraukumu un pat bailes no pirmā zibens uzplaiksnījuma vai pērkona dārdoņas. Neatkarīgi no izjūtām, kas piemeklē negaisa laikā, zibens var radīt ļoti bīstamas situācijas. Tāpēc šādās situācijās aktuāla ir zibens aizsardzība, kas palīdz pasargāt savu māju un īpašumu (un savu dzīvību) no zibens.

Zibens laikā vajadzētu izvairīties no fiksēto telefonu lietošanas un saskares ar ūdeni (atrašanās dušā, roku vai trauku mazgāšana). Kāpēc? Lai arī zibens spērienā radusies elektroenerģija seko elektroinstalācijām un metāla caurulēm, visiem labi zināms, ka ūdens ļoti labi vada elektrību.

Zibens aizsardzība elektronikai

Ja zibens trāpa jūsu mājā vai tuvējā elektrības līnijā, tas var sekot vadiem, kas ved uz jūsu māju – ieslēgti datori, televizori, videoiekārtas un cita elektronika. Iespējams, jums ir īpašuma apdrošināšana, kas sedz arī zibens radītos zaudējumus, tomēr vislabāk ir nodrošināties pret „izceptu” elektroniku jau iepriekš, vienkārši atvienojot elektroierīces no elektrības padeves zibens laikā. Pasargāt iekārtas no strāvas trieciena var arī pārsprieguma aizsargi, tomēr zibens lielā tuvumā ir tik spēcīgs, ka var tikt pāri šiem aizsargiem.

Zibensnovedēji samazina ēkas aizdegšanās risku

Nopietna zibens aizsardzība nozīmē visas ēkas aizsardzību. Zibensnovedēji pasargā ēku no aizdegšanās, nevis no strāvas pārspriegumiem. Tie nepalielina un nesamazina iespēju, ka zibens iespers tieši jūsu mājā, tomēr tie palīdz novadīt elektrību drošā veidā uz zemi. Zibensnovedēja stieņi ēkas augšpusē ir tikai daļa no labas sistēmas, kuras uzdevums ir zibens aizsardzība.

Sākumā zibens trāpa stieņiem (nevis pašai ēkai), jo tie atrodas augstāk nekā citi ēkas punkti. Brīdī, kad iesper zibens, elektrību ir jānovada uz zemi. Zibensnovedēja kabeļi novada elektrību no stieņiem mājas augšpusē un stieņiem, kas ir ievietoti zemē. Laba zibens aizsardzība iespējama tikai tad, kad visi zibensnovedēja savienojumi ir droši un zibens nevar „pārlēkt” uz ēku.

Lai arī zibensnovedēji nevar 100% pasargāt no ugunsgrēka rašanās, tomēr tie ievērojami samazina ar zibens spēriena radīto risku.

Zibens vienā vietā divreiz nesper?

Visbiežāk zibens sāk izplatīties no zemes, līdz ar to risks, atrodoties tiešā tuvumā vietai, kur iespēris zibens, ir tikpat liels kā tiešs zibens spēriens. Un jāatceras, ka teiciens „zibens vienā vietā divreiz nesper” ir aplams. Piemēram, Empire State Building debesskrāpī Manhetenā, Ņujorkā, zibens trāpa aptuveni 100 reizes katru gadu. Tādā veidā šī ēka kalpo teju kā zibens aizsardzība citām blakus esošajām celtnēm.